PIT

Waarom PIT?

Misschien heb je ons al eens gezien in de wijk, op scholen of bij jongerencentra. Wij zijn daar waar de jongeren zich bevinden. Wij zijn er voor alle jongeren, maar binnen PIT richten we ons voornamelijk op de broertjes en zusjes van criminele jongeren. Dit doen we niet alleen. Het project doen we in samenwerking met Barkema & de Haan.

Binnen PIT zoeken we de samenwerking op, om de jongeren te bereiken die onze hulp goed kunnen gebruiken. Zo werken we veelal samen met politie, het jongerenwerk, maatschappelijk werk en scholen.

Voor deze jongeren organiseren we verschillende activiteiten en zetten we in op verbinding. Naast het collectieve begeleiden we een aantal van deze jongeren individueel.

Inhoud & Doel

Preventief Interventie Team. Dat is waar PIT voor staat! Samen preventief met jongeren aan de slag. Vooral met de jongeren die vanuit huis gestimuleerd worden of korte lijntjes hebben met criminaliteit. We gaan de wijken in, bieden verschillende (sport)activiteiten aan om een relatie op te bouwen met de jongere. Vanuit daar stimuleren we ze om hun eigen pad te kiezen en inzicht te geven in de talenten die zij hebben. We begeleiden hen naar de preventieve activiteiten die al zijn ontwikkeld, bijv.

MDT Make A Move en 2BE (Light), daarnaast bieden we ‘de top 10’ individuele begeleiding aan.

Contact & 2BE Light

2BE Light is ook een onderdeel van het PIT project. Dit is het 2BE programma alleen dan voor een jongere doelgroep; 12 – 16 jaar. Wil je daar meer informatie over of jezelf of een jongere aanmelden? Dat kan via onderstaande link!

Neem voor meer informatie, een aanmelding voor de top 10 of het activiteitenrooster (wanneer we in de wijken actief zijn) contact op met ons!

 

Projectleider: Kayleigh Bijsterbosch 06-27367492