Perspectief voor jongeren

Hoe helpen wij jongeren weer op weg?

Sommige mensen vragen ons wel eens wat onze programma 2BE! bijdraagt aan de participatie van kwetsbare jongeren in onze samenleving.

Nederland telt ruim 2,3 miljoen jongeren van 16 tot 27 jaar. Verreweg de meesten redden zich prima. Bij een deel van deze groep, ongeveer 15 procent, gaat dit niet vanzelf en zijn de jongeren op de een of andere manier kwetsbaar. Dat komt omdat ze op een of meerdere leefdomeinen problemen hebben, zoals school, werk, wonen, financiën, zorg, sociale relaties.

Wij bieden jongeren een toekomstperspectief in een regio waar problemen (arbeidsmarkt, gezondheid, armoede) eerder een regel zijn dan een uitzondering. Hier gaan wij voor! Wij zijn blij met de behaalde resultaten als stichting en burgerinitiatief. Maar niet alleen wij want dat is niet belangrijk, ook de jongeren. Sommige jongeren zijn dan ook inmiddels een echte ambassadeur voor onze stichting en praten mee hoe wij onze programma’s kunnen verbeteren. Hier zijn we bijzonder trots op!

Ondanks covid-19 die ons ook overviel, zijn we blij met de resultaten van het 2e projectjaar 2BE!. Nadat we in het 1e projectjaar wat opstartmoeilijkheden hadden bij het bereiken van onze doelgroep, zo weten de diverse instanties/verwijzers ons nu goed te vinden. Past ook wel een beetje bij de Groningse mentaliteit; eerst zien en dan geloven! Maar ze geloven inmiddels in onze aanpak en dit vertaalt zich in meer aanmeldingen voor ons programma 2BE!.

Waar vandaan?

Het programma richt zich met name op jongeren tussen 16 en 27 jaar in de gemeenten Delfzijl, Appingedam en Loppersum. Over een paar maanden gaan de gemeenten samen en is de nieuwe naam gemeente Eemsdelta. Het doel van het programma 2BE! is de jongeren die kwetsbaar zijn te helpen bij het halen van een startkwalificatie (opleiding), het vinden van een baan en mee te doen in de samenleving. In het 2e projectjaar hadden we 23 deelnemers uit de gemeente Delfzijl , 3 uit de gemeente Appingedam, 2 uit de gemeente Loppersum en 1 uit de gemeente Het Hogeland. In het 1e projectjaar waren het aantal deelnemers vanuit Delfzijl, Appingedam en Loppersum respectievelijk 19, 8 en 2. Evenveel als in het 2e jaar. Het doel van het 2e jaar was om meer jongeren te bereiken en begeleiden alleen, de coronacrisis bleek hierbij de spelbreker.